Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Akademia  z okazji  Dnia  Nauczyciela                                                     Październik 2014

 

jesien 012

Nauczycielki, ktόre wylosowały bilety na koncert Maryli Rodowicz. Bilety ufundowł sponsor szkoły  Unia Polsko-Słowiańska

 

jesien 002jesien 011jesien 006

Jesien 044Jesien 038