Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Akcja “ Cała Polonia czyta dzieciom” 2015/16

Rozpoczeliśmy kolejną akcję “ Cała Polonia czyta dzieciom”, naszym pierwszym gościem była “ Pani Jesień “