Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Cała Polonia czyta dzieciom

Cala polonia 4

Korzyści z codziennego czytania dzieciom:

Codzienne czytanie dziecku na głos – co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających rodzin, przedszkoli i szkół:

 • zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi, stymulacji itp.
 • buduje mocną więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem
 • wspiera rozwój psychiczny dziecka,
 • wzmacnia jego poczucie własnej wartości
 • uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
 • przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania
 • uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
 • rozwija wyobraźnię
 • poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja
 • ćwiczy pamięć
 • przynosi ogromną wiedzę ogólną
 • ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
 • uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
 • rozwija poczucie humoru
 • jest znakomitą rozrywką
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
 • jest zdrową ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów
 • chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
 • jest profilaktyką działań aspołecznych
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy

madra-szkola-460x260