Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Działalność dodatkowa

4 Apr 2014

Działalność dodatkowa

Oprócz programu nauczania, obejmującego nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski, szkoła będzie realizować różne projekty, które mają za zadanie budować tożsamosć dziecka z polską szkoła oraz z kulturą i tradycjami polskimi. Do projektów tych zaliczamy: działałność zespołu tanecznego, wyjazd klas licealnych do Polski, wycieczki klas starszych do muzeum polskiego, udział w paradzie 3cio Majowej, piknik, szkolny „garage sale”, celebrowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia. W ramach festiwalu filmów polskich- projekcja filmu w szkole, Mikołajki, wróżby andrzejkowe, zabawa karnawałowa. Ponadto konkurs o patronie szkoły, udział w konkursach międzyszkolnych, udział w studniówce, wyjazdy na teatrzyki i przedstawienia. W ramach programu „Cała polonia czyta dzieciom”- czytanie polskich książek dla dzieci przez rodziców i zaproszonych gości.

Leave a Reply