Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Międzyszkolny Konkursie Historyczny – „POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944” w Polskiej Szkole im. Krόla Kazimierza Wilekiego w Orland Hills

 

 

 

Szkola KKW 016Szkola KKW 018Szkola KKW 020Szkola KKW 021Szkola KKW 024Szkola KKW 029Szkola KKW 034Szkola KKW 039Szkola KKW 046Szkola KKW 069Szkola KKW 061Szkola KKW 071Szkola KKW 072Szkola KKW 073Szkola KKW 074Szkola KKW 075Szkola KKW 076Szkola KKW 077