Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Nasi uczniowie na Mikołajkach w Konsulacie Generalnym RP w Chicago  Grudzień 2014

 photo 1photo 2photo 4photo 6                                                               Zdjecie z Konsulem Konradem Zielińskim

 

photo 7photo 8photo 9photo 10photo 11photo 28photo 14photo 15photo 19photo 21photo 27