Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Aneta Pierożek

team member

Nazywam się Aneta Pierożek, pochodzę z południowo-wschodniej części Polski. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Skończyłam studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studia magisterskie o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwerystecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam także protetykę słuchu.   W Polsce pracowałam głównie z małymi dziećmi niesłyszącymi oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Praca z nimi pomogła mi w wypracowaniu ciekawych form i metod nauczania, które są atrakcyjne dla wszystkich maluchów. Ukończyłam dokształcanie w zakresie ” Efektywnej komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami i jego rodzicami?”.