Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Sylwester Gilarski Klasa 6 i 7

team member
Nazywam się Sylwester Gilarski , pochodzę  z Jasła na Podkarpaciu.

 Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyłem studia magisterskie na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi,  kierunek geografia turyzmu. Po ukończeniu studiów uzyskałem uprawnienia przewodnickie i przez wiele lat pracowałem jako przewodnik górski i terenowy, początkowo  w ramach PTTK a następnie dla Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. Byłem projektantem  i wykonawcą nowych szlaków turystycznych w Beskidach. Moją górską pasję realizowałem również będąc ratownikiem górskim w Bieszczadzkiej grupie GOPR.    

Pasjonuję się także historią, współpracuję z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach warsztatów „Przystanek Historia”. Prowadziłem wiele wypraw naukowych na terenie dawnych Kresów Wschodnich,  m.in. „Śladami Trylogii”, „Śladami I Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich”,  „ I Wojna Światowa w Karpatach Wschodnich”, „ Historia Białego Słonia na Popie Iwanie”,  „Polacy na Bukowinie” oraz ”Śladami dworów i siedzib magnackich na terenach dawnych Kresów Polskich”.   Od wielu lat prowadzę badania naukowe związane z historią polskiego czynu wojskowego oraz polskiej kartografii wojskowej z lat  1914 – 1948. Tu, w Chicago, brałem udział w pracach grupy rekonstrukcji historycznej 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkołach polonijnych.