Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Monika Saucedo

team member

Nazywam się Monika Saucedo. Pochodzę z Ełku, malowniczego miasta na Mazurach, gdzie uczęszczałam do Medycznego Studium Zawodowego o kierunku fizjoterapii. Po odbyciu praktyk i otrzymaniu dyplomu podjęłam pracę wWarsztatach Terapii Zajęciowej ,przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej ,jako terapeuta zajęciowy.Prowadziłam tam zajęcia ruchowe z młodzieżą oraz osobami dorosłymi specjalnej troski. Bardzo polubiłam ta pracę i gdyby nie wyjazd do Stanów Zjednoczonych pewnie zostałabym tam do dziś. Prowadziłam również kinezyterapię z dziećmi oraz młodzieżą z okołoporodowym mózgowym porażeniem dziecięcym w Tęczowym Domu, Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez zgromadzenie sióstr Benedyktynek Misjonarek.                         Po przyjeździe do Chicago zaopiekowałam się starsza panią chora na Alzheimer. Pozostałam z nią do ostatnich jej chwil. Od momentu zawarcia  związku małżeńskiego pozostaję w domu opiekując się synem, który również uczęszcza do Polskiej Szkoły im. Króla Kazimierza Wielkiego prawie od początku jej powstania. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Polsce uświadomiły mi, że praca z dziećmi i młodzieżą przynosi mi wiele radości i satysfakcji, dlatego bardzo się cieszę, że mam szansę to kontynuować. Uważam, że każde dziecko jest jedna, wielka indywidualnością i tak właśnie trzeba do niego podchodzić, bardzo indywidualnie. Im bardziej zbliżymy się i poznamy dziecko, tym lepsze możemy osiągnąć rezultaty w jego edukacji.