Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Misja i Wizja Szkoły

Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills

 

Szkoła powstała w 2014 roku, z inicjatywy nauczycieli. Szkoła utrzymywana jest z opłat za szkołę, dotacji od osób prywatnych oraz organizacji polonijnych. Wszelkie wpływy finansowe przeznaczane są na rozwój i działalość szkoły.

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy wspόłczesną szkołą, która opiera się na współpracy z uczniami i ich rodzicami na zasadzie partnerstwa.

Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty.

Chcemy aby Rodzice współtworzyli jakość szkoły i chętnie do niej posyłali swoje dzieci.

 

WIZJA SZKOŁY

 

Chcemy być atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem nauki,na którego funkcjonowanie mają wpływ wszyscy jego twórcy – nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera wzajemnej akceptacji.

Analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz rozwijamy naszą ofertę edukacyjną. Dbamy o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, ktόry wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną

Jesteśmy nowoczesną szkołą, w ktόrej naucza się metodami aktywizującymi, systematycznie dokonywane są pomiary jakości pracy szkoły oraz wykorzystywane nowoczesne metody rozwijające kreatywność i samodzielność uczniów.

Nasza szkoła dostosowywuje swoją ofertę do potrzeb uczniów, wymogów systemu edukacyjnego, w większym stopniu indywidualizuje ścieżki edukacyjne dla swoich uczniów, nie tracąc jednak z pola widzenia obowiązujących standardów edukacyjnych.

Nasi Rodzice i nauczyciele wspólnie motywują uczniów do nauki, do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw, wspierają ich wysiłki i uczestniczą w życiu szkolnym w różnych rolach – zarόwno jako zaproszeni goście jak i współorganizatorzy szkolnych imprez, inicjatorzy działań oraz opiekunowie.

W naszej szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowana do pracy z uczniem, ktόra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej a w szczególności naukę języka oraz historii i kultury polskiej.

Uczymy otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury narodu polskiego

Prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku polonijnym, pozyskujemy sojuszników naszych działa oraz propagujemy kulturę polską

Informacje o sukcesach uczniów oraz o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły prezentujemy w formie stałych ekspozycji oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolakazimierzawielkiego.org