Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

 

Pasowanie na ucznia                                                                                      Październik 2014

 

 

Szkola KKW 003Szkola KKW 002Szkola KKW 007Szkola KKW 011Szkola KKW 013Szkola KKW 015