Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com
14 Oct 2020

p. Iwona Dong

2 Nov 2018

p. Halina Mikulec