Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Agata Mscisz Liceum kl 1 i 2

Nazywam się Agata Mścisz. Pochodzę z Dolnego Śląska. Miastem, które jest mi szczególnie bliskie jest Wrocław – tam studiowałam na uniwersytecie, tam też spędziłam ostatnie lata w Polsce, zanim przyjechałam do U.S.A. w 1997 roku. Ukończyłam warsztaty pt.“ Projektowanie efektywnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Już od dziecka chciałam być nauczycielką. Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi wiele radości. Uważam, że polska szkoła poza nauką języka, historii i geografii Polski powinna również rozbudzać w młodych ludziach milość do tradycji, krzewić patriotyzm oraz wyzwalać dumę z przynależności do Polonii Amerykańskiej.