Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Bożena Burg

Nazywam się Bożena Burg. Pochodzę z Krakowa. Tam studiowałam filologię angielską, o profilu pedagogicznym, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od pięciu lat jestem nauczycielką młodzieży polonijnej. Praca ta daje mi dużo satysfakcji. Szczególnie cieszy mnie, gdy uczniowie decydują się na kontynuowanie nauki w liceum, co pozwala im na zdanie matury oraz przystąpienie do egzaminów certyfikatowych.