Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Marzenna Czerkas

Nazywam sie Marzenna Czerkas.

W Polsce ukończyłam studium nauczycielskie o profilu wychowanie przedszkolne. Przez ponad 10 następnych lat pracowałam w przedszkolach – głownie w tzw. “zerówkach”.

Przed przyjazdem do Stanów ukończyłam roczny intensywny kurs j.angielskiego.

W Stanach korzystałam z rożnych form nauki języka angielskiego:

  • w Szkole Języka Angielskiego Deana Moushera w Chicago,
  • programu ESL w Moraine Valley College,
  • kursów konwersacyjnych w TEFL Institute w Chicago,
  • prywatnych lekcji z tutorem metoda fonetyczna.
  • Dzięki temu miałam okazje poznać rożne metody uczenia sie języka obcego – korzystam z tego doświadczenia ucząc dzieci języka polskiego jako drugiego, a często już obcego.

Jestem absolwentką rocznego studium coachingu w The Neuro-Linguistic Programming Training Institute of Chicago otrzymalam certyfikat Master – Life and Business Coach w tym Parent Coach. Rownież i z tej wiedzy korzystam w pracy z dziećmi i kontaktach z ich rodzicami oraz planując i organizując pracę.

Byłam słuchaczką 3 edycji kursu etyki chrześcijańskiej  w Wilbur Wright College w Chicago.

Od 3 lat pracuję w polskiej szkole w Chicago i systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i warsztatach doskonalenia nauczycieli organizowanych przy współudziale  Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce:

– 2013r. – warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w USA organizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

– 2014r. – cykl szkoleń: metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – organizowany w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warminsko-Mazurskim w Olsztynie a Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”;

  • – cykl szkoleń w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej – w ramach projektu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu współfinansowanego przez MEN.

– 2015r.-warsztaty metodyczne „Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych” prowadzone przez wykładowcόw Uniwersytu Jagiellońskiego

Interesuje mnie psychologia i filozofia, lubię czytać i podróżować.