Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Marek Rzeszótko

Nazywam się Marek Rzeszótko i pochodzę z Lisiej Góry niedaleko Tarnowa. Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, na którym studiowałem filologię angielską uzyskując tytuł nauczyciela języka angielskiego. Ukończyłem

również studia magisterskie z zakresu tłumaczeń specjalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka lat później byłem słuchaczem studiów podyplomowych z zarządzania oraz administracji w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Przez 14 lat pracowałem w Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w charakterze nauczyciela języka angielskiego, a po utworzeniu Zespołu Gimnazjum im. Ofiar Katynia i Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze, przez trzy lata pełniłem funkcję wicedyrektora tejże placówki.

Od zawsze pracowałem z gimnazjalistami, którym chciałem przekazywać wiedzę w interesujący sposób zarówno na lekcjach w szkole jak i wycieczkach, rajdach, obozach językowych. Prowadziłem zajęcia dodatkowe jak np. koło fotograficzne, zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. Angażowałem moich podopiecznych do uczestnictwa w licznych programach, projektach edukacyjnych („Na własne konto”, „eTwinning”), dzięki którym zdobywali nagrody, wyróżnienia, ale przede wszystkim wiedzę, której nie byłbym w stanie przekazać na lekcjach języka angielskiego. Na zajęciach staram się wykorzystywać innowacyjne metody nauczania przy pomocy ciekawych środków dydaktycznych jak np. tablice interaktywne.