Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

p. Bożena Kargol – Chomiczewski

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Historyczno – Filozoficznego z tytułem magistra w zakresie nauczania początkowego.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ITC oraz matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Jest również absolwentką studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami kultury polskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w Polsce oraz kilkuletnie w USA (szkoły polonijne).

Praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości i osobistej satysfakcji.

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne metody i formy pracy oraz nowatorskie rozwiązania, aby zachęcić dzieci do nauki języka polskiego, poznawania kultury i tradycji oraz wzbudzić zainteresowanie Ojczyzną ich przodków.

Stara się, aby czas spędzony w polskiej szkole był dla dzieci wielką przygodą w atmosferze pełnej przyjaźni i wzajemnego zaufania.

Jest osobą zorganizowaną, sumienną i oddaną całym sercem swojej pracy, a jednocześnie przyjazną i życzliwą, choć wymagającą wobec siebie i innych.